fbpx

Miljømærkninger

Der findes rigtig mange forskellige miljømærker og certificeringer på markedet. På siden her, har vi koncentreret os om at give dig en kort introduktion til de miljømærker, som du oftest vil støde på hos PPG.

Miljømærkerne er din garanti for at:

Produktet lever op til en række skrappe miljøkrav.

Produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags.

Produkterne er produceret på en miljøvenlig og CO2 begrænsende måde.

Produktets egenskaber er mindst lige så gode eller bedre end tilsvarende produkter.

Malingen opfylder strenge krav til god dække- og rækkeevne.

Svanemærket & EU-blomsten

Svanemærket og EU-blomsten er Danmarks officielle miljømærker. Målet er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer. Man ser på hele produktets livscyklus, og miljømærkningen stiller høje krav til kemikalieindholdet i malingen, uden at gå på kompromis med malingens kvalitet.

Følg linket for at læse mere om Svanemærket og EU-blomsten.

M1-certificering

Har et produkt en M1-certificering betyder det, at produktet har den laveste emission – dvs. de stoffer der frigives i luften ved maling – og dermed bidrager til et sundere indeklima. Vi forsøger hele tiden at optimere vores produkters bæredygtige og sundhedsmæssige profil, og her er M1 mærkningen en af vores nyeste tiltag. Følg linket for at læse mere om M1.

EPD

En EPD (Environmental Product Declaration), også kaldet miljøvaredeklaration, dokumenterer og kortlægger et byggemateriales indvirkning på miljøet. Deklarationen er en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget, samt miljøpåvirkningerne fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af en byggevare. EPD’en er derfor et vigtigt værktøj for rådgivere og bygherrer, der ønsker at danne sig et billede af en bygnings samlede miljøpåvirkning.

Hos PPG får vi hele tiden flere produkter med EPD’er, så kontakt os gerne for seneste opdatering.

CE-Mærket m/ Ydeevnedeklaration (DoP)

CE-mærket angiver, at en producent overholder visse krav til sikkerhed, sundhed og miljøet inden for det pågældende produktområde. En maling eller et produkt skal CE-mærkes, hvis der findes en harmoniseret standard for produktet. En forudsætning for at et produkt kan CE-mærkes, er at det ledsages af en Ydeevnedeklaration, også kaldet ‘Declaration of Performance’ eller bare ‘DoP.

CE-mærket, med den tilhørende ydeevnedeklaration, er derfor din garanti for, at vores CE-mærkede produkter er testet i henhold til gældende lovgivning og at produktet overholder de deklarerede værdier.

DGNB

DGNB er en af verdens førende bæredygtighedscertificeringsstandarder for bygninger og byområder. Et byggeri eller byområde bliver evalueret ud fra fem kriterier, der vægtes i forhold til hinanden og hvor meget hvert valg påvirker bæredygtigheden i byggeriet. Kriterierne fokuserer på miljømæssig, økonomisk og social kvalitet, samt proces og teknisk kvalitet.

I DGNB certificerede byggerier fravælger eller minimerer man miljøfarlige stoffer til gavn for både miljø og indeklimaet. Maling mærket med Svanen eller EU-blomsten egner sig derfor til DGNB certificerede byggerier.