fbpx

Nye klimakrav 2023

Nye krav du som malermester skal være opmærksom på

Det nye år blev skudt i gang med nye klimakrav i bygningsreglementet BR23. Her forklarer vi, hvad de nye klimakrav betyder for dig.

Hvad er de nye krav?

Der er for første gang indført nye krav om beregning af bygningers klimapåvirkning. Kravene skal bidrage til branchens omstilling til langt mere klimavenlige byggerier.

Her er kravene:

  • Klimapåvirkninger fra et nybyggeri skal dokumenteres med en klimaberegning kaldet en livscyklusanalyse – forkortet LCA.
  • Nybyggeri over 1.000 m2 skal overholde en grænseværdi i forhold til CO2-udledning på 12 kg CO2e/m2/år, samt krav om LCA

Klimakravene gælder i første omgang for alt nybyggeri, hvor der ansøges om byggetilladelse efter 1. januar 2023. Opfyldelse af kravene er en forudsætning for at opnå ibrugtagningstilladelse. Renovering og ombygning endnu ikke omfattet af kravene.

Der er to nye forkortelser, du skal lære at kende

LCA

En LCA eller en livscyklusvurdering er en rapport, der beregner byggeriets miljøprofil og dets samlede ressourceforbrug.

Da en LCA skal dække over hele byggeriets miljøprofil og livscyklus skal der være dokumentation for ressourceforbruget indenfor alle områder som:

  • råvarer
  • energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligeholdelse
  • produktionen af byggematerialerne
  • affaldsbehandling samt evt. genanvendelse af dele

EPD

Environmental Product Declaration eller EPD er en miljøvaredeklaration, som dokumenterer de enkelte byggevarers miljømæssige egenskaber.

EPD er en standard, der er udviklet på baggrund af europæiske og internationale standarder. Metoden bruges til at levere information om energi- og ressourceforbrug samt miljøpåvirkning. Maling hører til i denne kategori.

Producenten har ansvaret for, at malingens EPD indeholder den korrekte information om produktets klimapåvirkning.

beckers-paint-bucket

Hvad betyder de nye klimakrav for dig som malermester?

Som malermester er det vigtigt, at du har styr på EPD’erne. De nye klimakrav gælder nemlig også branchens produkter, som bruges i byggeriet.

Du skal derfor oplyse om mængden og EPD’erne på de anvendte produkter til det specifikke byggeri. Som malermester er dit vigtigste og eneste fokus i de nye klimakrav derfor at have styr på EPD’erne på den maling, du anvender.

Du skal kunne dokumentere, hvilken maling, der er brugt til byggeriet, samt hvilke mængder, der er brugt. Et godt råd er, at have en form for logbog/liste for hvert projekt over hvilke materialer, der er brugt og i hvilke mængder.

Når du har givet de rette informationer om produkterne, så er det bygherrens ansvar, at sørge for, at der bliver udarbejdet en LCA. Processen for at udarbejde en LCA, ser således ud:

Nye opdateringer venter i 2025

I 2025 vil reglerne blive opdateret igen. Her vil al nybyggeri være omfattet af en energiramme med en grænseværdi, uanset størrelse på byggeriet. Grænseværdien fra 2025 er ikke meldt ud endnu.

Hos PPG har vi allerede EPDer på en lang række produkter, så vi kan tilbyde en fuld løsning med tilhørende EPD’er. Vores sortiment er stort, og derfor får vi løbende EPD’er ind på flere af produkterne. Du er altid velkommen til at kontakte os for hjælp med dokumentationen.